آگهی استخدام موتورسوار با موتور در شرکت پست

استخدام موتورسوار با موتور در شرکت پست

1399-08-11

از موتورسوار با موتور پرانرژی و دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت در شرکت پست دعوت به همکاری میشود.

از موتورسوار با موتور پرانرژی و دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت در شرکت پست دعوت به همکاری میشود.

بروجرد
اطلاعات تماس

*******09198

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی