آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی

1399-08-10

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی با شرایط و مزایای زیر: با روابط عمومی قوی آشنا با امور اداری / اصول اولیه کامپیوتر به صورت تمام وقت پنجشنبه ها‌ نیمه وقت حقوق پرداختی طبق وزارت کار ارسال مشخصات لطفا از واتساپ

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی با شرایط و مزایای زیر: با روابط عمومی قوی آشنا با امور اداری / اصول اولیه کامپیوتر به صورت تمام وقت پنجشنبه ها‌ نیمه وقت حقوق پرداختی طبق وزارت کار ارسال مشخصات لطفا از واتساپ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی