آگهی استخدام منشی خانم در شرکت استارت آپ کاپیتان کار خدمات خودرو

استخدام منشی خانم در شرکت استارت آپ کاپیتان کار خدمات خودرو

1397-08-29

استخدام منشی خانم در شرکت استارت آپ کاپیتان کار خدمات خودرو با ساعت کار 9 الی 18

استخدام منشی خانم در شرکت استارت آپ کاپیتان کار خدمات خودرو با ساعت کار 9 الی 18

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی