آگهی استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری با نمایندگی بیمه آسیا

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری با نمایندگی بیمه آسیا

1399-08-09

به تعدادی بازاریاب فعال و با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت جهت همکاری با نمایندگی بیمه آسیا نیاز داریم.

به تعدادی بازاریاب فعال و با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت جهت همکاری با نمایندگی بیمه آسیا نیاز داریم.

بابل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی