آگهی استخدام گرافیست خانم جهت همکاری در یک دفتر ساختمانی فعال

استخدام گرافیست خانم جهت همکاری در یک دفتر ساختمانی فعال

1399-08-09

استخدام گرافیست خانم مسلط به 3D Max و ایده پرداز جهت همکاری در یک دفتر ساختمانی فعال با درآمد کاری بصورت توافقی و محیط کاری منظم

استخدام گرافیست خانم مسلط به 3D Max و ایده پرداز جهت همکاری در یک دفتر ساختمانی فعال با درآمد کاری بصورت توافقی و محیط کاری منظم

کرج شهرک بنفشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی