آگهی استخدام راننده ایسوزو جهت پخش نوشابه

استخدام راننده ایسوزو جهت پخش نوشابه

1399-08-07

دعوت به همکاری از یک راننده ایسوزو جهت پخش نوشابه در داخل شهر ایلام به صورت تمام وقت داشتن گواهینامه پایه یک الزامی است. جهت مصاحبه حضوری به آدرس زیر مراجعه فرمایید. بلوارصدوقی(استانداری)-خیابان سعادت-ساختمان سی‌سی‌کام

دعوت به همکاری از یک راننده ایسوزو جهت پخش نوشابه در داخل شهر ایلام به صورت تمام وقت داشتن گواهینامه پایه یک الزامی است. جهت مصاحبه حضوری به آدرس زیر مراجعه فرمایید. بلوارصدوقی(استانداری)-خیابان سعادت-ساختمان سی‌سی‌کام

ایلام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی