آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1399-08-07

استخدام پیک موتوری به صورت تمام وقت با حقوق روزانه تا ۵۰۰ هزار تومان دارای محل استراحت کمیسیون ۲۳ درصد مدارک مورد نیاز: کارت شناسایی / سفته به مبلغ ده میلیون تومان / سند موتور

استخدام پیک موتوری به صورت تمام وقت با حقوق روزانه تا ۵۰۰ هزار تومان دارای محل استراحت کمیسیون ۲۳ درصد مدارک مورد نیاز: کارت شناسایی / سفته به مبلغ ده میلیون تومان / سند موتور

تهران باغ فیض
اطلاعات تماس

*******09195

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی