آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-29

استخدام منشی خانم با ظاهر آراسته و منظم و با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم با ظاهر آراسته و منظم و با حقوق مناسب

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی