آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

1399-08-05

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر جهت شیفت عصر با حقوق بالا مهلت استخدام تا 2 هفته

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر جهت شیفت عصر با حقوق بالا مهلت استخدام تا 2 هفته

تهران دولت آباد
اطلاعات تماس

*******09362

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی