آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-29

استخدام منشی خانم با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1 م

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی