آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی

1399-08-05

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به برنامه های هلو و اکسل به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی نیازمندیم.

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به برنامه های هلو و اکسل به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی نیازمندیم.

اسلام شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی