آگهی استخدام مهندس شیمی در کارخانه

استخدام مهندس شیمی در کارخانه

1399-08-04

از یک خانم فعال در رشته مهندسی شیمی آشنا به مواد نفتی به ویژه روغن موتور به صورت تمام وقت در کارخانه دعوت به همکاری می کنیم.

از یک خانم فعال در رشته مهندسی شیمی آشنا به مواد نفتی به ویژه روغن موتور به صورت تمام وقت در کارخانه دعوت به همکاری می کنیم.

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی