آگهی استخدام برنامه نویس Asp net

استخدام برنامه نویس Asp net

1399-08-05

استخدام یک نفر برنامه نویس Asp.net با روحیه تیمی ،آشنا به Restful api،java script، html ، css و با تجربه کاری مفید جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

استخدام یک نفر برنامه نویس Asp.net با روحیه تیمی ،آشنا به Restful api،java script، html ، css و با تجربه کاری مفید جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی