آگهی استخدام طراح سایت خانم

استخدام طراح سایت خانم

1399-08-04

استخدام دو نفر طراح سایت خانم مجرد و با تجربه کاری مرتبط جهت همکاری در مجموعه طراحی سایتِ یک موسسه فرهنگی تبلیغاتی با درآمد کاری ثابت

استخدام دو نفر طراح سایت خانم مجرد و با تجربه کاری مرتبط جهت همکاری در مجموعه طراحی سایتِ یک موسسه فرهنگی تبلیغاتی با درآمد کاری ثابت

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی