آگهی استخدام مهندس برق در شرکت فعال در حوزه برق

استخدام مهندس برق در شرکت فعال در حوزه برق

1399-08-03

از یک مهندس برق به صورت تمام وقت در شرکت فعال در حوزه برق دعوت به همکاری میشود. ساعات پاسخگویی به تماس از 9 الی 14

از یک مهندس برق به صورت تمام وقت در شرکت فعال در حوزه برق دعوت به همکاری میشود. ساعات پاسخگویی به تماس از 9 الی 14

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی