آگهی استخدام مهندس عمران جهت رتبه بندی شرکت پیمانکار

استخدام مهندس عمران جهت رتبه بندی شرکت پیمانکار

1399-08-01

دعوت به همکاری از یک مهندس عمران جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری با ۳ یا ۷ سال تجربه کار بیمه جهت گرید راه به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از یک مهندس عمران جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری با ۳ یا ۷ سال تجربه کار بیمه جهت گرید راه به صورت تمام وقت

اراک
اطلاعات تماس

*******09368

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی