آگهی استخدام راننده نیسان با خودرو جهت کار در شرکت تولیدی

استخدام راننده نیسان با خودرو جهت کار در شرکت تولیدی

1399-07-30

به تعدادی راننده نیسان با خودرو دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت تولیدی نیازمندیم.

به تعدادی راننده نیسان با خودرو دارای تعهد کاری به صورت تمام وقت جهت کار در شرکت تولیدی نیازمندیم.

آمل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی