آگهی استخدام راننده سواری با خودرو در آژانس

استخدام راننده سواری با خودرو در آژانس

1399-07-30

به چند نفر راننده سواری با خودرو مدل بالا با سابقه کاری و به صورت تمام وقت در آژانس نیازمندیم.

به چند نفر راننده سواری با خودرو مدل بالا با سابقه کاری و به صورت تمام وقت در آژانس نیازمندیم.

تهران
اطلاعات تماس

*******09160

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی