آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس ونوس

استخدام راننده جهت کار در آژانس ونوس

1397-08-29

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس ونوس با زنگ خور خوب و با کمیسیون 15 درصد

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس ونوس با زنگ خور خوب و با کمیسیون 15 درصد

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی