آگهی استخدام راننده وانت با خودرو جهت پخش محصولات دخانی مجاز

استخدام راننده وانت با خودرو جهت پخش محصولات دخانی مجاز

1399-07-28

از راننده وانت با خودرو جهت پخش محصولات دخانی مجاز به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. حقوق + بیمه

از راننده وانت با خودرو جهت پخش محصولات دخانی مجاز به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. حقوق + بیمه

تهران ونک
اطلاعات تماس

*******09198

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی