آگهی استخدام راننده نیسان با خودرو

استخدام راننده نیسان با خودرو

1399-07-28

به یک راننده نیسان با خودرو جهت کار در شیفت شب ترجیحا محل سکونت در محدوده قرچک یا اطراف نیازمندیم.

به یک راننده نیسان با خودرو جهت کار در شیفت شب ترجیحا محل سکونت در محدوده قرچک یا اطراف نیازمندیم.

تهران قرچک
اطلاعات تماس

*******09395

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی