آگهی استخدام تعدادی راننده سواری در یک آژانس تاکسی تلفنی

استخدام تعدادی راننده سواری در یک آژانس تاکسی تلفنی

1399-07-27

استخدام تعدادی راننده سواری در یک آژانس تاکسی تلفنی با شرایط زیر: به صورت تمام وقت / باسابقه / آقا و متاهل / مسؤولیت پذیر

استخدام تعدادی راننده سواری در یک آژانس تاکسی تلفنی با شرایط زیر: به صورت تمام وقت / باسابقه / آقا و متاهل / مسؤولیت پذیر

تهران قرچک
اطلاعات تماس

*******09128

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی