آگهی استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک

1399-07-27

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک به صورت تمام وقت با حقوق روزانه حداقل ۳۰۰ هزار تومن کمیسیون ۲۰ درصد مدارک مورد نیاز : اصل شناسنامه / اصل سند موتور / سفته به مبلغ ۱۵ میلیون تومان

استخدام تعدادی موتورسوار در دفتر پیک به صورت تمام وقت با حقوق روزانه حداقل ۳۰۰ هزار تومن کمیسیون ۲۰ درصد مدارک مورد نیاز : اصل شناسنامه / اصل سند موتور / سفته به مبلغ ۱۵ میلیون تومان

تهران بازار تهران
اطلاعات تماس

*******09123

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی