آگهی استخدام مهندس کشاورزی

استخدام مهندس کشاورزی

1399-07-27

به یک مهندس کشاورزی ترجیحا خانم با آشنایی به کار گلخانه تولیدی صیفی جات به صورت تمام وقت نیازمندیم.

به یک مهندس کشاورزی ترجیحا خانم با آشنایی به کار گلخانه تولیدی صیفی جات به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی