آگهی استخدام راننده در آژانس

استخدام راننده در آژانس

1399-07-27

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر با شرایط و مزایای زیر: خانم و آقا / آشنایی کامل به نواحی تهران / با سابقه با وقت کاری آزاد و توافقی با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر با شرایط و مزایای زیر: خانم و آقا / آشنایی کامل به نواحی تهران / با سابقه با وقت کاری آزاد و توافقی با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان

تهران سهروردی
اطلاعات تماس

*******09917

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی