آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1399-07-26

استخدام یک نفر برنامه نویس حرفه ای در زمینه هوش مصنوعی و با پشتکار جهت همکاری بصورت پروژه ای و دورکاری

استخدام یک نفر برنامه نویس حرفه ای در زمینه هوش مصنوعی و با پشتکار جهت همکاری بصورت پروژه ای و دورکاری

تهران آرژانتین
اطلاعات تماس

*******09115

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی