آگهی استخدام راننده با پیکان وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی

استخدام راننده با پیکان وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی

1399-07-26

دعوت به همکاری از راننده همراه با پیکان وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از راننده همراه با پیکان وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی به صورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09035

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی