آگهی استخدام گرافیست جهت همکاری در مجتمع خلیج فارس

استخدام گرافیست جهت همکاری در مجتمع خلیج فارس

1399-07-26

استخدام یک نفر گرافیست با سلیقه و آشنا به گرافیک 3 بعدی جهت همکاری در مجتمع خلیج فارس با شرایط کاری مناسب بصورت تمام وقت (جهت هماهنگی لطفا از طریق واتساپ پیام ارسال نمایید.)

استخدام یک نفر گرافیست با سلیقه و آشنا به گرافیک 3 بعدی جهت همکاری در مجتمع خلیج فارس با شرایط کاری مناسب بصورت تمام وقت (جهت هماهنگی لطفا از طریق واتساپ پیام ارسال نمایید.)

شیراز شهرک گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی