آگهی استخدام موتور سوار با موتور در شرکت پیمانکار ساختمانی

استخدام موتور سوار با موتور در شرکت پیمانکار ساختمانی

1399-07-25

جذب موتور سوار با موتور در شرکت پیمانکار ساختمانی با شرایط و مزایای زیر: آقای جوان و مجرد / با ظاهر مرتب / آشنایی به کار فنی و بازسازی ساختمان ساعت کاری نیمه وقت یا تمام وقت با محل استراحت حقوق ثابت و پاداش

جذب موتور سوار با موتور در شرکت پیمانکار ساختمانی با شرایط و مزایای زیر: آقای جوان و مجرد / با ظاهر مرتب / آشنایی به کار فنی و بازسازی ساختمان ساعت کاری نیمه وقت یا تمام وقت با محل استراحت حقوق ثابت و پاداش

تهران میدان ولیعصر
اطلاعات تماس

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی