آگهی استخدام حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو در کارگاه تولیدی اسباب بازی

استخدام حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو در کارگاه تولیدی اسباب بازی

1399-07-24

یک کارگاه تولیدی اسباب بازی به یک حسابدار خانم با انگیزه / حداکثر تا ۳۵ سال / با آشنایی کامل به نرم افزارهای هلو و اکسل به صورت تمام وقت نیازمند است.

یک کارگاه تولیدی اسباب بازی به یک حسابدار خانم با انگیزه / حداکثر تا ۳۵ سال / با آشنایی کامل به نرم افزارهای هلو و اکسل به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران صالح آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی