آگهی استخدام راننده پایه یک اتوبوس شهری جهت سرویس دهی در شرکت کروز

استخدام راننده پایه یک اتوبوس شهری جهت سرویس دهی در شرکت کروز

1399-07-24

جهت سرویس دهی در شرکت کروز به راننده پایه یک اتوبوس شهری ساکن شهر قدس به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت سرویس دهی در شرکت کروز به راننده پایه یک اتوبوس شهری ساکن شهر قدس به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران شهر قدس
اطلاعات تماس

*******09182

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی