آگهی استخدام مهندس معمار در دفتر مهندسی معماری

استخدام مهندس معمار در دفتر مهندسی معماری

1399-07-23

به یک مهندس معمار با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به صورت تمام وقت در دفتر مهندسی معماری نیازمندیم. جهت همکاری لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نماید.

به یک مهندس معمار با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به صورت تمام وقت در دفتر مهندسی معماری نیازمندیم. جهت همکاری لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نماید.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی