آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-29

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در مطبخ با یک وعده غذایی با درآمد مناسب

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در مطبخ با یک وعده غذایی با درآمد مناسب

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی