آگهی استخدام منشی در کارگاه تولید خوراک دام و طیور

استخدام منشی در کارگاه تولید خوراک دام و طیور

1399-07-21

از یک منشی به صورت تمام وقت جهت کار در کارگاه تولید خوراک دام و طیور دعوت به همکاری میشود.

از یک منشی به صورت تمام وقت جهت کار در کارگاه تولید خوراک دام و طیور دعوت به همکاری میشود.

تهران بومهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی