آگهی استخدام راننده سواری جهت همکاری با شرکتهای معتبر

استخدام راننده سواری جهت همکاری با شرکتهای معتبر

1399-07-21

به تعدادی راننده سواری با ماشین پراید و تیبا... به صورت تمام وقت جهت همکاری با شرکتهای معتبر نیازمندیم. با حقوق ثابت + هزینه سوخت و طرح

به تعدادی راننده سواری با ماشین پراید و تیبا... به صورت تمام وقت جهت همکاری با شرکتهای معتبر نیازمندیم. با حقوق ثابت + هزینه سوخت و طرح

تهران
اطلاعات تماس

*******09013

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی