آگهی استخدام راننده سواری با خودرو جهت تحویل سفارشات

استخدام راننده سواری با خودرو جهت تحویل سفارشات

1399-07-21

دعوت به همکاری از راننده سواری با خودرو جهت تحویل سفارشات به صورت تمام وقت با حقوق ثابت ۳ میلیون تومان + کمک هزینه سوخت + پاداش جهت کار در محدوده بازار تهران مدارک ثبت نام سند خودرو بنام / کپی سند محل سکونت / سفته ۵۰ میلیون تومان

دعوت به همکاری از راننده سواری با خودرو جهت تحویل سفارشات به صورت تمام وقت با حقوق ثابت ۳ میلیون تومان + کمک هزینه سوخت + پاداش جهت کار در محدوده بازار تهران مدارک ثبت نام سند خودرو بنام / کپی سند محل سکونت / سفته ۵۰ میلیون تومان

تهران بازار تهران
اطلاعات تماس

*******09302

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی