آگهی استخدام مهندس نساجی جهت همکاری در کارخانجات نساجی

استخدام مهندس نساجی جهت همکاری در کارخانجات نساجی

1399-07-21

نیازمند یک مهندس نساجی جهت همکاری در کارخانجات نساجی به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + مزایا لطفا مشخصات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید. factory@taraspg.com

نیازمند یک مهندس نساجی جهت همکاری در کارخانجات نساجی به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + مزایا لطفا مشخصات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید. factory@taraspg.com

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی