آگهی استخدام راننده با نیسان کفی دار جهت حمل مبلمان اداری

استخدام راننده با نیسان کفی دار جهت حمل مبلمان اداری

1399-07-21

به یک راننده با خودرو نیسان کفی دار جهت حمل مبلمان اداری به صورت تمام وقت با اضافه کاری نیازمندیم.

به یک راننده با خودرو نیسان کفی دار جهت حمل مبلمان اداری به صورت تمام وقت با اضافه کاری نیازمندیم.

تهران ونک
اطلاعات تماس

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی