آگهی استخدام حسابدار با تسلط کامل به برنامه هلو

استخدام حسابدار با تسلط کامل به برنامه هلو

1399-07-19

از یک حسابدار با تسلط کامل به برنامه هلو / گزارش گیری / حقوق / ثبت فاکتور خرید و فروش به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. علاقه مندان لطفا مشخصات با حقوق درخواستی خود را از واتساپ ارسال نمایند.

از یک حسابدار با تسلط کامل به برنامه هلو / گزارش گیری / حقوق / ثبت فاکتور خرید و فروش به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. علاقه مندان لطفا مشخصات با حقوق درخواستی خود را از واتساپ ارسال نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی