آگهی استخدام تعدادی راننده پایه دو جهت همکاری در مرکز آمبولانس شبانه روزی خصوصی

استخدام تعدادی راننده پایه دو جهت همکاری در مرکز آمبولانس شبانه روزی خصوصی

1399-07-19

جهت همکاری در مرکز آمبولانس شبانه روزی خصوصی تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو با ظاهر مرتب استخدام میشود. جهت کار شیفتی با درآمد مکفی ساعت تماس از ۸ صبح تا 14

جهت همکاری در مرکز آمبولانس شبانه روزی خصوصی تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو با ظاهر مرتب استخدام میشود. جهت کار شیفتی با درآمد مکفی ساعت تماس از ۸ صبح تا 14

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی