آگهی استخدام تعدادی راننده بدون اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس نسیم

استخدام تعدادی راننده بدون اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس نسیم

1399-07-17

استخدام تعدادی راننده بدون اتومبیل و با ظاهر مرتب جهت همکاری در تاکسی سرویس نسیم به صورت شبانه روزی و شیفتی محیط شغلی آرام ساعات پاسخگویی به تماس از صبح تا 24

استخدام تعدادی راننده بدون اتومبیل و با ظاهر مرتب جهت همکاری در تاکسی سرویس نسیم به صورت شبانه روزی و شیفتی محیط شغلی آرام ساعات پاسخگویی به تماس از صبح تا 24

تهران شهران جنوبی
اطلاعات تماس

*******09308

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی