آگهی استخدام راننده وانت با خودرو یا بدون خودرو در شرکت باربری

استخدام راننده وانت با خودرو یا بدون خودرو در شرکت باربری

1399-07-17

به راننده وانت با خودرو یا بدون خودرو به صورت تمام وقت با پرداخت حقوق ماهیانه در شرکت باربری نیازمندیم.

به راننده وانت با خودرو یا بدون خودرو به صورت تمام وقت با پرداخت حقوق ماهیانه در شرکت باربری نیازمندیم.

تهران
اطلاعات تماس

*******09309

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی