آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو پژو سمند و پرشیا

استخدام تعدادی راننده با خودرو پژو سمند و پرشیا

1399-07-17

استخدام تعدادی راننده با خودرو پژو / سمند / پرشیا حداقل مدل ۹۶ درآمد مکفی + بیمه تامین اجتماعی به صورت تمام وقت همراه با پارکینگ لطفا از ساعت ۹ تا ۱۸ تماس بگیرید.

استخدام تعدادی راننده با خودرو پژو / سمند / پرشیا حداقل مدل ۹۶ درآمد مکفی + بیمه تامین اجتماعی به صورت تمام وقت همراه با پارکینگ لطفا از ساعت ۹ تا ۱۸ تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی