آگهی استخدام منشی حسابدار خانم

استخدام منشی حسابدار خانم

1399-07-17

استخدام منشی و حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر آشنا به برنامه حسابداری هلو به صورت تمام وقت

استخدام منشی و حسابدار خانم آشنا به کامپیوتر آشنا به برنامه حسابداری هلو به صورت تمام وقت

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی