آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

1399-07-17

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو تمیز در آژانس معتبر به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه 10 میلیون تومان کمیسیون بدون طرح 15 درصد کمیسیون طرحدار 10 درصد

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو تمیز در آژانس معتبر به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه 10 میلیون تومان کمیسیون بدون طرح 15 درصد کمیسیون طرحدار 10 درصد

تهران آرژانتین
اطلاعات تماس

*******09351

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی