آگهی استخدام منشی و مسئول پذیرش خانم در شرکت خدمات موبایل

استخدام منشی و مسئول پذیرش خانم در شرکت خدمات موبایل

1399-07-15

به یک منشی و مسئول پذیرش خانم به صورت تمام وقت در شرکت خدمات موبایل نیازمندیم. دریافت مدارک جهت ضمانت

به یک منشی و مسئول پذیرش خانم به صورت تمام وقت در شرکت خدمات موبایل نیازمندیم. دریافت مدارک جهت ضمانت

تهران ستارخان
اطلاعات تماس

*******09021

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی