آگهی استخدام دو نفر راننده با وانت مسقف یا سواری جهت پخش مواد غذایی

استخدام دو نفر راننده با وانت مسقف یا سواری جهت پخش مواد غذایی

1399-07-15

جهت پخش مواد غذایی از دو نفر راننده با وانت مسقف یا سواری با حقوق روزانه حداقل 170 هزار تومان به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

جهت پخش مواد غذایی از دو نفر راننده با وانت مسقف یا سواری با حقوق روزانه حداقل 170 هزار تومان به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران استاد معین
اطلاعات تماس

*******09221

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی