آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

1399-07-13

استخدام تعدادی راننده با خودرو تمیز در آژانس معتبر پذیرش خانم و آقا جهت هر دو شیفت صبح و شب

استخدام تعدادی راننده با خودرو تمیز در آژانس معتبر پذیرش خانم و آقا جهت هر دو شیفت صبح و شب

تهران پردیس
اطلاعات تماس

*******09919

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی