آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-08-29

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با محیطی آرام و درآمد خوب (کمیسیون 25 درصد)

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با محیطی آرام و درآمد خوب (کمیسیون 25 درصد)

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی