آگهی استخدام نیروی فروش خانم در یک مرکز پخش پوشاک

استخدام نیروی فروش خانم در یک مرکز پخش پوشاک

1399-07-13

استخدام نیروی فروش خانم در یک مرکز پخش پوشاک با شرایط زیر: آشنا به صنعت استایلینگ و مدلینگ دارای روابط اجتماعی خوب قد حداقل ۱۶۸ سانت سایز بدن ۳۶ الی ۳۸ به صورت تمام وقت

استخدام نیروی فروش خانم در یک مرکز پخش پوشاک با شرایط زیر: آشنا به صنعت استایلینگ و مدلینگ دارای روابط اجتماعی خوب قد حداقل ۱۶۸ سانت سایز بدن ۳۶ الی ۳۸ به صورت تمام وقت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی